Historie

Gl. Roskilde Amts Brandforsikring G/S var et lille forsikringsselskab med en lang historie og en stærk forankring i lokalsamfundet i og omkring Roskilde.

Gl. Roskilde Amts Brandforsikring G/S blev stiftet helt tilbage i marts 1848 på ”Krogården” i Lille Skensved uden for Køge, og selskabet eksisterede således i mere end 160 år.

Forsikringsselskabet blev stiftet som et gensidigt selskab, hvor de gårdejere og husmænd, der gik med i selskabet, forpligtede sig til sammen at erstatte og genopføre de medlemmers bygninger og indbo, der blev ødelagt ved brand. Dengang indbetaltes der ikke forsikringspræmier, men her måtte alle medlemmerne bidrage økonomisk, når et medlems ejendom var brændt.

Gl. Roskilde Amts Brandforsikring G/S - senest kaldet Forsikringsselskabet Brandkassen G/S - har gennem alle årene forsøgt at eksistere som et lille forsikringsselskab med en stærk tilknytning til egnen i og omkring Roskilde. Dette har man fra selskabets side gjort ved hele tiden løbende at tilpasse sig markedsforholdende og de skiftende tiders gunst. Dette er et arbejde, der gennem mere end 160 års historie er gennemført med succes.

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i likvidation

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S er trådt i likvidation den 6. december 2013. Selskabet driver ikke forsikringsvirksomhed mere, men har afviklet sine forsikringer med henblik på at kunne gennemføre og afslutte likvidation af selskabet.

Anmeldelse af skade og andre henvendelser kan stiles til Jeppe Andersen eller Cathrine Wollenberg Zittan via selskabets kontaktoplysninger