Selskabsoplysninger

Filer til download

Brandkassens årsrapport for 2020, godkendt på den ordinære generalforsamling afholdt den 29. april 2021.pdf download her
Referat af ordinær generalforsamling 29. april 2021 - Forsikringsselskabet Brandkassen GS i frivillig likvidation download her
Indkaldelse til generalforsamling den 29. april 2021 med dagsorden og fuldstændige forslag download her
Brandkassens årsrapport for 2020 download her
Brandkassens årsrapport for 2019, godkendt og påtegnet på den ordinære generalforsamling afholdt den 11. januar 2021.pdf  download her
Forsikringsselskabet Brandkassen G/S i frivillig likvidation - Ordinær generalforsamling 11. januar 2021 download her
Indkaldelse til generalforsamling den 11. januar 2021 med dagsorden og fuldstændige forslag download her
Anonymiseret kendelse i fogedforbudssag af 18. august 2020 ved Københavns Byret download her
Valgsskrivelse 2020 download her
Valginstruks 2020 download her
Cirkulæreskrivelse af 23. juli 2020 download her
Finanstilsynets afgørelse om ophævelse af suspension af vedtægterne i Forsikringsselskabet Brandkassen GS under frivillig likvidation  download her
Cirkulæreskrivelse med info om ophævelse af suspension af vedtægterne og afholdelse af valg download her
Brandkassens årsrapport for 2018, godkendt af likvidator download her
Østre Landsrets dom ml. tidligere delegerede og Erhvervsankenævnet (anonymiseret) download her
 download her
Brandkassens årsrapport for 2017, godkendt af likvidator download her
Halvårsregnskab 2017 download her
Retten i Roskildes dom af 14. juni 2017 (anonymiseret) download her
Finanstilsynets vurdering af 2. maj 2017 til likvidatorerne. download her
Årsrapport 2016 (godkendt af likvidatorerne). Der var i den først uploadede årsrapport for 2016 ved en fejl henvist til Årsregnskabsloven og ikke Lov om finansiel virksomhed i den uafhængige revisors revisionspåtegning. Dette er nu berigtiget. download her
Årsrapport 2016 (Årsrapport for 2016 godkendt af likvidatorerne)  download her
Halvårsrapport 2016 download her
Årsrapport 2015 - Likvidatorerne har aflagt årsrapport, men årsrapporten er ikke godkendt på en generalforsamling, da Finanstilsynet har suspenderet vedtægterne og dermed de delegeredes kompetence. download her
Brandkassen Afgørelse til offentliggørelse download her
Halvårsrapport 2015 download her
Orienteringsbreve til berørte forsikringstagere download her
Korrespondance fra Claus Kenneth Lund til visse forsikringstagere download her
Årsrapport 2014 - Likvidatorerne har aflagt årsrapport, men årsrapporten er ikke godkendt på en generalforsamling, da Finanstilsynet har suspenderet vedtægterne og dermed de delegeredes kompetence.  download her
Finanstilsynet afgørelse af 1 april 2015 om suspension af vedtægt download her
Valginstruks til delegeretforsamling den 9. april 2015 download her
Orientering om proceduren for at stemme til delegeretforsamling den 9. april 2015  download her
Vedtægter. download her
Orientering om valg til delegeretforsamling. download her
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling februar 2015. download her
Halvårsrapport 2014 download her
Referat af ordinær generalforsamling 22. april 2014 download her
Årsrapport 2013 download her
Referat af ekstraordinær generalforsamling 6. december 2013 download her
Halvårsregnskab 2013 download her
Referat af ord. generalforsamling 29 april 2013 download her
Finanstilsynets redegørelse om overdragelse af forsikringsporteføljen download her
Årsrapport 2012 download her
Pressenævnets kendelse i sag 12-70-00323 download her
Referat af ekstraordinær generalforsamling 22 nov. 2012 download her
Specifikation af note til årsregnskab 2011 download her
Finanstilsynets redegørelse indeholdende påtale og påbud for overtrædelse af aflønningsreglerne download her
Bestyrelsens kommentarer til Finanstilsynets administrative bødeforlæg download her
Finanstilsynets redegørelse side 1 download her
Finanstilsynets redegørelse side 2 download her
Selskabets kommentarer til Finanstilsynets redegørelse download her
Referat af ekstraordinær generalforsamling 10.september 2012 download her
Halvårsregnskab, 2012 download her
Referat fra den ordinære generalforsamling den 11. april 2012 download her
Årsrapport, 2011 download her
Halvårsregnskab, 2011 download her
Referat fra den ordinære generalforsamling den 10. marts 2011 download her
Årsrapport, 2010 download her
Valgrapport, 2011 download her
Halvårsregnskab, 2010 download her